top of page

Werking

De vereniging Weduwen en Weduwnaars wil vrijwillig en belangeloos weduwen en weduwnaars (geen gescheidenen of ongehuwden) uit het Vlaamse landsgedeelte samenbrengen, hun belangen verdedigen en steun verschaffen.
De vereniging wil aan weduwen en weduwnaars de kans geven elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en zich te ontspannen.

De vereniging Weduwen en Weduwnaars organiseert in elke Vlaamse provincie ontmoetings- en ontspanningsdagen waarop ook de kinderen welkom zijn.
Op lokaal vlak worden wekelijks bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd.
Van uit het nationaal secretariaat wordt een viermaandelijks tijdschrift uitgegeven,"WW Nationaal", met o.m. een juridische rubriek, getuigenissen, eigen problematiek, vermelding van nationale en provinciale activiteiten,enz.
Elke lokale afdeling geeft bovendien een eigen tijdschrift of mailing uit.
Bestuursleden ontvangen het kaderblad "WW-Contact".
Er is een informatiefolder ter beschikking.

Fijne feestdagen WW-Nationaal 2023-2024.png

Hoe mooi dat weduwen met elkaar in contact komen, vriendinnen worden, en de handen in elkaar slaan.

Bekijk zeker deze reportage die is uitgezonden op NPO3

Meer inlichtingen bij een vereniging in uw buurt,
of op het secretariaat.

Patricia Braet
Bosstraat 73
9111 Belsele / Puivelde
0497/94 76 39

weduwenenweduwnaars@gmail.com

Tijdschrift
nummer 1 - 2024

bottom of page